Ankieta w sprawie opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Gminy realizowane są badania ankietowe

związane z opracowywaniem „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i

Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2023-2027”.

Pozyskane w badaniach dane będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych

dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych

strategii mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrony ofiar w rodzinie.

Badania realizowane są przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska.

Kwestionariusz ankiety internetowej dla mieszkańców Gminy znajduje się w poniższym

linku:

https://mieszkancyprazmow.webankieta.pl/

Bardzo prosimy Państwa o wypełnianie ankiet

do 11.04.2023 r.