Budowa kanalizacji w ul. Sadowej i Kościelnej w Ustanowie

Zaczynamy budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Sadowej i Kościelnej. Wykonawca w czwartek 11 lipca rozpocznie roboty, które będą wiązać się z koniecznością wprowadzenia objazdów tych ulic.

Prace będą wykonywane metodą przewiertu sterowanego, następnie na wykonanym głównym ciągu zostaną nadbudowane studnie kanalizacyjne, a w dalszej kolejności zostaną wykonane odejścia do granic działek.

Z uwagi na niewielką szerokość powyższych ulic odcinki, na których będą wykonywane roboty zostaną wyłączone z ruchu.

Objazdy będą możliwe ulicami: Cyprysową, Głogową, oraz Cedrową, co zostanie oznakowane odpowiednimi tabliczkami i znakami informującymi.