Dzień Seniora 22.11.2023

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy seniorów z naszej gminy na POWIATOWO-GMINNY DZIEŃ SENIORA, który odbędzie się 22.11.2023 r. o godzinie 16:30 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mrokowie przy ul. Marii Świątkiewicz 2A.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu u Przewodniczącej Rady Seniorów Gminy Prażmów Elżbiety Szczepańskiej 606891458
Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ