III Sesja Rady Gminy Prażmów – absolutoryjna

III Sesja Rady Gminy Prażmów odbędzie się 18 czerwca 2024r. (wtorek) godz. 11.00.   

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Na Sesji zaplanowanej na dzień 18 czerwca 2024r. o godz. 11  Rada Gminy Prażmów rozpatrzy Raport o stanie Gminy Prażmów za 2023 rok. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym będzie mogło wziąć udział  maksymalnie 15 mieszkańców, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie na  Raportem składa do Przewodniczącego Rady Gminy Prażmów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Druki dostępne są na stronie BIP Gminy Prażmów pod adresem: https://prazmow.bip.gov.pl/raport-o-gminie/930991_raport-o-stanie-gminy-prazmow.html

Zgłoszenie składa się do Kancelarii Urzędu Gminy Prażmów najpóźniej do dnia 17 czerwca 2024r. godz. 18.