Informacja w sprawie Linii kolejowej 8/445

Urząd Gminy Prażmów informuje, że uwagi, wnioski, zapytania, opinie w

sprawie zadania: Dokumentacja przedprojektowa dla projektu: „Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina – Jeziornej”

– Linia kolejowa nr 8/445 od ST Zalesie Górne do ST Czachówek

Południowy można zgłaszać do dnia 9 czerwca 2023r. (piątek)

na adresy poczty e-mail: bbf_lk8_piaseczno_sw@bbf.pl oraz bbf@bbf.pl oraz do wiadomości Urzędu Gminy na adres: sekretariat@prazmow.pl

W celu przyspieszenia weryfikacji, w tytule e-mail proszę wpisać nazwę gminy Prażmów i wsi której uwaga/ wniosek/ zapytanie/ opinia dotyczy.

Przesyłając uwagę/wniosek/ zapytanie/ opinię można skorzystać z przygotowanego wzoru:

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna

Wójt Gminy Prażmów Jan Adam Dąbek