Informacje o Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego

Informacje o Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania.