Inwestujemy w wodę

5 mln zł – tyle kosztowała modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Wągrodzkiej. Dzięki tej inwestycji zapewniona została ciągłość dostaw wody o odpowiedniej jakości.

O wodzie mówimy mało, głównie wtedy kiedy jej brakuje, a takie inwestycje jak modernizacja stacji uzdatniania wody nigdy nie są gorącym tematem. A szkoda, bo to inwestycja, która ma przełożenie na jakość pitnej wody oraz na ciągłość jej dostaw.

– Stacja uzdatniania wody w Woli Wągrodzkiej nie była remontowana od dziesięcioleci – tłumaczy Artur Woźniakowski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie. – Ostatnia modernizacja technologii uzdatniania wody miała miejsce na początku lat 90-tych ubiegłego wieku.
Uporządkowanie terenu, wymiana ogrodzenia, remont elewacji budynku a przede wszystkim zmiana całego układu technologicznego uzdatniania wody wpłynęła na polepszenie jakości wody uzdatnionej, a obiekt jest zadbany, nowoczesny i estetyczny.


Ze względu na intensywny rozwój i rozbudowę obszaru gminy Prażmów i miejscowości bezpośrednio zaopatrywanych w wodę ze stacji w Woli Wągrodzkiej priorytetową stała się kwestia zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodności pracy obiektu. Modernizacja stacji kosztowała 5 mln zł. Przedsiębiorstwo Komunalne wyremontowało budynek i wymieniło urządzenia technologiczne.
W SUWie zastosowano m.in. napowietrzanie wody przed pierwszym i drugim stopniem filtracji przy pomocy mikserów statycznych, filtrację pierwszego stopnia opartą na biologicznych filtrach ciśnieniowych płukanych powietrzem i wodą oraz filtracji drugiego stopnia opartej na filtrach ciśnieniowych ze złożem katalitycznym płukanych powietrzem i wodą.

– Wprowadziliśmy pełną automatyzację pracy obiektu wraz z przesyłem danych co umożliwi kontrolę pracy stacji poprzez schematy technologiczne przedstawiające aktualny stan instalacji, szczegółową kontrolę parametrów technologicznych stacji i diagnostykę poszczególnych urządzeń, sygnalizację awarii, stanów alarmowych i ostrzeżeń – tłumaczy Woźniakowski. – System zapewnia wysoką niezawodność i bezpieczeństwo pracy.
W stacji nie zabrakło systemu paczkowania wody zgodnego z planami bezpieczeństwa wody, pozwalającego na awaryjne dostawy wody do mieszkańców.
W sobotę 23 marca od godz. 12.00 zapraszamy na dzień otwarty z okazji Międzynarodowego Dnia Wody w SUWie w Woli Wągrodzkiej przy Modrzewiowej 8.