Kadencja wyzwań

Nowe linie autobusowe, 20 kilometrów sieci kanalizacyjnej, 14 kilometrów wodociągu, budowa gminnego przedszkola oraz żłobka, rozbudowa szkół i ośrodka zdrowia, 76 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych i 79 mln zł na inwestycje, a także wprowadzenie bezpłatnej komunikacji autobusowej – w tej kadencji działo się dużo więcej. Podsumujmy ją więc.

Po raz pierwszy w III RP kadencja samorządu została wydłużona do 5 lat, a ta dodatkowo została jeszcze przedłużona o pół roku. Zarazem była to jedna z trudniejszych kadencji, nie tylko dla samorządów, ale dla nas wszystkich: wybuch pandemii, wojna na Ukrainie, duża inflacja i gigantyczny wzrost cen.

Na wiele gmin w Polsce, w tym także na naszą, spadł także obowiązek poradzenia sobie z ekstremalnym problemem. Na prywatnej działce w Nowym Prażmowie zostały złożone tony toksycznych odpadów.

– Nie mogę jeszcze powiedzieć „uf, to koniec”, ale na pewno mogę powiedzieć „uf, widzę koniec”. Udało nam się zdobyć środki na ich wywiezienie – ponad 20 mln zł, ale z powodu tak wysokiej kwoty musieliśmy przygotować unijny przetarg, dziś odbieramy ostatnie uwagi od kancelarii prawnej, a następnie będziemy ogłaszać przetarg – mówi wójt Jan Adam Dąbek. – Mogę jednak dzisiaj już podsumować tę walkę, bo to była walka, zupełnie nierówna. Ustawy, procedury chciałyby żebyśmy zapłacili, wywieźli, a potem dopominali się od osoby fizycznej zwrotu kosztów… Ile osób fizycznych w Polsce posiada majątek w wysokości 20 mln zł? Ta sama procedura obowiązywałaby zresztą gdyby to było 200 mln zł! A dla nas wyłożenie tych 20 mln zł to byłby koniec wszelkich inwestycji na co najmniej kilka lat.

Udało się podpisać porozumienie z Nitro-Chemem, który zobowiązał się, że pokryje wszystkie koszty związane ze swoimi odpadami oraz uzyskać 8 mln zł dotacji od NFOŚiGW oraz 13 mln zł pożyczki od WFOŚiGW, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa nie zgodziła się na pożyczkę uznając, że nie możemy wziąć „kredytu” na usuwanie odpadów, ponieważ nie jest to inwestycja.

– Ale mamy to! W styczniu podpisałem z NFOŚiGW umowę na ponad21 mln zł, to wg naszych szacunków i wcześniejszych zapytań ofertowych 100% kwoty potrzebnej na usunięcie odpadów – mówi wójt Dąbek. – To ogromny sukces. Fundusz przekazywał już większe kwoty na usuwanie toksycznych odpadów, ale nigdy nie 100% potrzebnych środków, czasem 50, czasem 80. Dzisiaj ogłosiliśmy przetarg!

Mimo tych wyzwań udało nam się zrobić naprawdę dużo!

Transport przeciwko wykluczeniu

Jesteśmy wiejską gminą, o całkiem dużym terytorium, przy stosunkowo niewielkiej liczbie mieszkańców, położonej w aglomeracji warszawskiej. Większość z nas pracuje lub uczy się w Warszawie więc ważne jest dla nas poruszanie się po gminie, ale także możliwość  wyjazdu do Warszawy bez konieczności używania samochodu. Dlatego opracowanie atrakcyjnej oferty transportu zbiorowego to cały proces, nad którym pracujemy całą kadencję.

Uruchomiliśmy 4 nowe linie autobusowe: 164 obecnie wydłużona do Pieczysk, przez Chosnę, Nowe Wągrodno, Gabryelin do Piaseczna; 163 z Dobrzenicy do Piaseczna, 162 z Łosia przez Prażmów do Grójca oraz P1 z Uwielin przez Krępę do Prażmowa. Od maja z Uwielin i Kędzierówki, przez Jeziórko, Krępę, Wojciechowice i Baniochę do Piaseczna, w porozumieniu z gminą Góra Kalwaria będzie jeździła nowa linia 166.

autobus

Wydłużona została linia L19 zapewniając dojazd mieszkańcom Wągrodna i Zadębia do PKP Gabryelin oraz Piaseczna, przejeżdża też ulicą Główną i Polną w Ławkach.

Wprowadziliśmy także niedzielne i świąteczne kursy  linii L17 i L19 oraz weekendowe linii 163.

W tej kadencji uruchomiliśmy bilet metropolitalny Warszawa+, dzięki któremu posiadacze Prażmowskiej Karty Mieszkańca (PKM) mogą kupować tańsze bilety okresowe na 1 i 2 strefę biletową ZTM w Warszawie. Działa już aplikacja na telefon Prażmowska Karta Mieszkańca.

karta

Natomiast  dla posiadaczy PKM wszystkie  linie autobusowe przejeżdżające przez naszą gminę są BEZPŁATNE!

Poprawiliśmy także komfort pasażerów na przystankach – naprawiliśmy większość peronów  i wymieniliśmy wiaty, a przy PKP Czachówek Południowy oraz PKP Ustanówek stworzyliśmy Park&Ride.

przystanek

– Wiem, że nie jest idealnie, ale cały czas pracujemy nad rozwiązaniami, które będą ułatwiać naszym mieszkańcom korzystanie z transportu zbiorowego – mówi wójt Jan Adam Dąbek.

W 2023 roku nasza gmina otrzymała na transport publiczny dofinansowanie z FRPA w kwocie ponad 1 mln zł, co stawia nas na pierwszym miejscu pośród gmin powiatów piaseczyńskiego i grójeckiego.

Inwestycje

W tej kadencji na inwestycje wydaliśmy 79 mln zł! Dla porównania w poprzedniej kadencji 24 mln zł, a jeszcze w poprzedniej 7,7 mln zł. Ale nie jest to kwota wydana wyłącznie z naszych środków. W tej kadencji pozyskaliśmy ponad 76 mln zł!

Najbardziej spektakularną inwestycją tej kadencji była budowa nowoczesnego budynku dla gminnego przedszkola i żłobka. To ogromny sukces tej kadencji. Ale rozbudowaliśmy także budynek szkoły w Prażmowie zwiększając przestrzeń dla uczniów oraz personelu oraz zwiększając jego dostępność – powstała m.in. winda. Rozbudowana została również szkoła w Uwielinach, a od września br. dzięki nowemu przedszkolu w Jaroszowej Woli zostanie uwolniona dla uczniów większa przestrzeń.

przedszkole

Po wielu latach uzgodnień projektowych z konserwatorem zabytków i starostwem udało się uzyskać pozwolenie na budowę remontu Dworu Ryxów – najważniejszego zabytku w naszej gminie, jak i jednego z cenniejszych w powiecie.

– Rozpoczęliśmy od najważniejszego, czyli dachu. Mimo protestów starostwa co do etapowania tej inwestycji, będziemy ją etapować. U nas liczy się jakość i na pewno nie wyremontujemy dworu w jednym roku budżetowym, żeby było taniej – mówi wójt Jan Adam Dąbek. – Mimo to starostwo zgodziło się w końcu na wypełnienie Listu Intencyjnego z 2020 r. i przeznaczyło środki na remont Dworu na ten i przyszły rok, w sumie ponad 4 mln zł. Także mamy finansowanie na pozostałą część remontu.

Istotną i wyczekiwaną przez naszych mieszkańców inwestycją była kanalizacja. W tej kadencji udało się powołanemu przez nas Przedsiębiorstwu Komunalnemu (PK) wybudować ponad 20 kilometrów kanalizacji. Niemal tyle samo otrzymało już pozwolenia na budowę.

W roku 2023 PK zakończyło modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Woli Wągrodzkiej – największej z czterech eksploatowanych stacji uzdatniania wody, zapewniającej rocznie ponad 28% dostaw wody na terenie Gminy Prażmów. Inwestycja kosztowała 5 mln zł.

W mijającej kadencji zmodernizowaliśmy również SUW Uwieliny oraz SUW Krupia Wólka

Zbudowaliśmy i doposażyliśmy 8 placów zabaw.

Drogi to nasze bezpieczeństwo

W zeszłym roku zupełnie przebudowaliśmy ulicę Szkolną w Uwielinach – powstały spowalniacze ruchu, ciąg pieszo-rowerowy , parkingi oraz strefa Kiss+Ride pod szkołą. W tym roku kontynuujemy przebudowę tego ciągu – obecnie trwają pracę na ulicy Leśnej w Jaroszowej Woli.

kiss&ride

Również z pełną infrastrukturą wybudowana została ulica Błońska w Błoniu. Docelowo będzie to cały ciąg od drogi wojewódzkiej 722 do dw 683 – ulica Błońska, Południowa, Dębowa od Prażmowa do Zadębia.

Zbudowaliśmy także fragment ul. Radosnej prowadzącej do szkoły w Prażmowie oraz ośrodka zdrowia, Zielonych Sosen i Różaną w Białym Ługu,  ulicę w Jaroszowej Woli, Kołczatki, Kościelną, Biesiadną, Zakole, Piękną  w Prażmowie oraz ul. Szlachecką w Kędzierówce. Wiele innych dróg, w tym Graniczną w Ludwikowie, i Al. Róż w Gabryelinie.

Bezpieczne drogi to drogi oświetlone. W tej kadencji wybudowaliśmy 21,5 km nowej linii oświetlenia ulicznego. W 2020 i 2021 roku wymieniliśmy też stare oprawy sodowe o dużej mocy (150W, 250W i 450W) na oświetlenie ledowe o mocy 50W.

OSP

Jestem prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, dla mnie straż pożarna, a tym bardziej ochotnicza straż pożarna, spełnia ogromnie ważną funkcję dla mieszkańców. Stoją na straży naszego bezpieczeństwa, ale włączają się w każdą akcję społeczną – mówi wójt. – Dlatego przeprowadziliśmy w tej kadencji remonty strażnic OSP w Jeziórku, Wągrodnie, Nowym Prażmowie i Woli Prażmowskiej oraz doprowadziliśmy do tego, że w gminie Prażmów mamy najmłodszy tabor w powiecie! Najnowszy – ciężki wóz bojowy – dla OSP Wągrodno za 1,3 mln zł przyjeżdża dzisiaj. Dostaliśmy na niego dofinansowanie w kwocie niemal 800 tys. zł.

Ład przestrzenny

– Powiedziałem w tej kadencji stanowcze nie dla zabudowy wielorodzinnej i szeregowej – tłumaczy Jan Adam Dąbek. – Przez te 5 lat zatwierdziliśmy 84 miejscowe plany i podjęliśmy 59 uchwał o przystąpieniu do zmiany planu, to naprawdę bardzo dużo.

W nowych planach wpisujemy powierzchnię minimalną działek 1200 m2, 60 – 70% powierzchni biologicznie czynnej, dbamy o zabezpieczenie wspólnych terenów rekreacyjnych, a w studium i w planach nie ma miejsca dla terenów przemysłowych i magazynowych.

– To jest najpiękniejsza gmina powiatu i taka pozostanie, z dziką przyrodą i domami jednorodzinnymi, łąkami i lasami. Jest zieloną enklawą i będzie nią – mówi wójt.

Obsługa mieszkańców

– Trzeba rozbudować urząd, mieszkańcy zasługują na prawdziwą salę obsługi. W tym roku zaczynamy. Pozyskaliśmy dotację na dostosowanie urzędu dla osób z niepełnosrawnościami, powstanie m.in. winda – tłumaczy wójt. – Rozbudowa to poważna inwestycja, tam gdzie dzisiaj jest sala konferencyjna dobudujemy skrzydło, sala obsługi będzie oczywiście na parterze. Powstanie też dodatkowa kondygnacja.

– Chciałbym bardzo podziękować pracownikom urzędu. To wszystko nie wydarzyłoby się bez Waszego wkładu. Dziękuję przede wszystkim, że nie postrzegacie swojej pracy w samorządzie od – do, wiecie i udowadniacie to codziennie swoim zaangażowaniem, że Wasza praca jest ważna dla mieszkańców.