Kolonie letnie dla dzieci z gminy Prażmów

KOLONIE LETNIE

OCHOTNICA DOLNA

Ośrodek wypoczynkowy Barnasiówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie organizuje dla dzieci z gminy Prażmów w wieku 7-16 lat kolonię letnią do miejscowości OCHOTNICA DOLNA w dniach od 28.06.2024r. do 07.07.2024r.

Pełny koszt kolonii wynosi 1590,00 złotych.

Dla dzieci zakwalifikowanych zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Prażmów koszt kolonii wynosi 1000,00zł, pozostała kwota kosztów kolonii zostanie sfinansowana ze środków Gminnej Komisji ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla dzieci pozostałych koszt kolonii wynosi 1590,00zł.


Karty zgłoszenia  należy dostarczyć w okresie do 13 maja 2024r.

Kartę kwalifikacyjną oraz potwierdzenie wpłaty do dnia 24 czerwca 2024 r. 

Powyższe należy złożyć osobiście przez rodziców lub opiekunów prawnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie ul. Czołchańskiego 1A w godz. 8:00 – 16:00

Kwalifikacja odbędzie się według daty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia i pozostałe dokumenty ( karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku i oświadczenia) do pobrania na stronie www.gops-prazmow.pl 

Załączniki: