Komunikat Wójta w sprawie skażenia wody w stacjach Uwieliny i Ustanów

Szanowni Państwo,

W związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągu ze stacji Uwieliny i Krupia Wólka, z dnia 4 sierpnia br. prosimy o dostosowanie się do zaleceń Sanepidu.

Informuję, że woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków

Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcji żywności

Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych

Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran

Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest do spłukiwania toalet

Podczas osobistej rozmowy z Sanepidem uzyskałem potwierdzenie, że woda po przegotowaniu może być używana do mycia.

W związku z zaistniałą sytuacją, w trybie pilnym został zwołany gminny sztab kryzysowy. Będzie on funkcjonował do czasu przywrócenia zdatności wody. Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o. zapewniło zastępcze punkty poboru wody, które znajdują się w:

➡️ SUW Wola Wągrodzka ul. Modrzewiowa 8, Wola Wągrodzka – woda pochodzi z czynnej stacji uzdatniania, w związku z czym jest możliwość ciągłego poboru

➡️ Sklep Emilka ul. Gówna 35 Ustanów – woda podawana z beczkowozów.

➡️ Parking Szkoła Podstawowa Uwieliny, ul. Szkolna 2 Uwieliny – woda podawana z beczkowozów.

➡️ SUW Uwieliny, ul. Szlachecka 41 Uwieliny – woda podawana z beczkowozów.

W zależności od potrzeb będą uruchomione dodatkowe punkty.

O zaistniałem sytuacji mieszkańcy zostali poinformowani poprzez:

Stronę internetową Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz stronę na Facebook

System powiatowego centrum zarządzania kryzysowego SMS

Przekazanie informacji sołtysom

System SMS Przedsiębiorstwa Komunalnego

Megafony Ochotniczych Straży Pożarnych

Przedsiębiorstwo przystąpiło niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu z Sanepidu do chlorowania stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej celem wyeliminowania bakterii.

Jestem w bezpośrednim kontakcie z Sanepidem w Piasecznie. informujemy, że sytuacja z przekroczeniem parametrów jakościowych wody jest zaskakująca, gdyż dotyczy aż trzech gmin w Powiecie Piaseczyńskim.

Skażenie wody zostało wykryte przy standardowym badaniu wody, przeprowadzane cyklicznie przez Sanepid. Zgodnie z procedurą, w przypadku negatywnych badań bakteriologicznych, Sanepid powtarza badania. Ze względu na szeroki zakres skażeń, sanepid w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, wydał komunikat już po pierwszym badaniu. W dniu jutrzejszym na zlecenie Przedsiębiorstwa będą wykonane dodatkowe badania. Także, Sanepid jutro pobierze dodatkowe próbki. Mam nadzieję, że wyniki badań uzyskamy jak najszybciej. Przewidujemy, że już w poniedziałek sytuacja zostanie przywrócona do stanu normalności. Oczywiście o tym ostatecznie zdecyduje sanepid.

Do tego czasu proszę o wyrozumiałość i wzajemną sąsiedzką pomoc zwłaszcza do osób starszych.

Z poważaniem

Wójt Gminy Jan Adam Dąbek