Konsultacje społeczne – projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

  • Załącznikiem nr 1: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 2: Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 3: Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego,
  • Załącznikiem nr 4: Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030,
  • Załącznikiem nr 5: Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Opinię lub ewentualne uwagi do dokumentu należy zgłaszać:

  • drogą elektroniczną na adres: pgowm2030@mazovia.pl,
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /umwm/SkrytkaESP
  • drogą listowną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych
Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Uwagi i wnioski należy przesłać w dniach od 12 kwietnia 2024 r. do 10 maja 2024 r.

Wersje elektroniczne dokumentów oraz wszelkie informacje o projekcie dostępne są pod tym linkiem