Konsultacje w sprawie odpadów niebezpiecznych

Szanowni Państwo

mieszkańcy Gminy Prażmów!

Bardzo proszę o wypowiedzenie się w sprawie odpadów zgromadzonych w Nowym Prażmowie.

Proszę o wzięcie udziału w konsultacjach i udzielenie odpowiedzi na pytanie czy są Państwo za tym, żeby Gmina podjęła próbę usunięcia ww. odpadów na własny koszt, z możliwością późniejszego częściowego odzyskania  poniesionych wydatków.

(Całkowity koszt może wynieść od 8 do 20 mln. zł.)

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy do 30.09.2023r.

Formularz będzie dostępny podczas zebrań sołeckich organizowanych w sprawie zaplanowania przedsięwzięć z funduszu sołeckiego na przyszły rok oraz w kancelarii Urzędu Gminy

Załącznik – wzór formularza konsultacji

Wójt Gminy

Jan Adam Dąbek

Formularz-konsultacji-usunięcie odpadów