Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z obowiązkiem przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Prażmów wprowadza możliwość kontroli zdalnej.

Celem przeprowadzenia kontroli należy wypełnić i wysłać formularz  dostępny na stronie http://kontrola.prazmow.pl/

Można również przesłać wiadomość na adres e-mail odpady@prazmow.pl . W temacie wiadomości należy wpisać numer kartoteki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który możecie Państwo znaleźć na Zawiadomieniu o indywidualnym numerze konta lub Zawiadomieniu o wysokości stawki, w formacie 0000-0000.

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko, adres nieruchomości na terenie gminy Prażmów, typ urządzenia (szambo / przydomowa oczyszczalnia ścieków), dołączyć skan umowy, rachunku lub potwierdzenia przelewu bankowego oraz dopisać klauzulę  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia kontroli”

W wiadomości zwrotnej otrzymacie kopię protokołu z kontroli z prośbą o akceptację.

Po zaakceptowaniu treści protokołu kontrola będzie uznana za zakończoną.

Gorąco zachęcamy do korzystania z tej formy kontroli. Prosimy także o wypełnienie ankiety

W dalszym ciągu, tak jak dotychczas, można dokonywać kontroli w urzędzie.