Kontrola zbiorników bezodpływowych

Szanowni Państwo,

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy w Prażmowie prosi o kontakt mieszkańców miejscowości: Bronisławów, Błonie, Chosna, Dobrzenica, Nowe Wągrodno, Wola Wągrodzka, Zadębie, Łoś i Nowy Prażmów w celu wyznaczenia terminu kontroli dot. pozbywania się nieczystości ciekłych.

Termin można ustalić telefonicznie w poniedziałki, środy i piątki pod numerem telefonu +22 727 01 77 wew. 124, 146 i 157, bądź z pomocą aplikacji „Kiedy śmieci” podając imię, nazwisko, adres nieruchomości i numer kontaktowy.

Podczas kontroli w siedzibie urzędu należy:

Przedstawić umowę z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe lub osady z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, posiadającym zezwolenie na ich odbiór i transport na terenie gminy Prażmów.

Przedstawić dowody uiszczania opłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych z ostatnich 6 miesięcy.

Podać informację o złożeniu oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalnie ścieków lub, w przypadku niezłożenia przedmiotowego oświadczenia we wcześniej wymaganym terminie, złożyć je podczas kontroli.

W przypadku nie poddania się tej formie kontroli, upoważnieni pracownicy przeprowadzą ją na terenie nieruchomości.