Nabór wniosków dla przedsiębiorców w LGD

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 19.06.2023 r. – 30.06.2023 r. (w godz. 8.00-16.00)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Biuro Stowarzyszenia Perły Mazowsza-Lokalnej Grupy Działania
ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111
05-555 Tarczyn

NABÓR NR 2/2023 – WSPARCIE DLA TWORZENIA NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE LGD.
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2023 – ogłoszenie
Załącznik nr 1 do ogłoszenia – wskaźniki
Załącznik nr 2 do ogłoszenia – kryteria
Karta zgodności – karta zgodności (wersja edytowalna)
Wniosek o przyznanie pomocy oraz biznesplan wraz z instrukcją wypełnienia – formularze
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – formularz
Lista dokumentów do złożenia – dokumenty