Odpady niebezpieczne

Oświadczenie Wójta w sprawie odpadów niebezpiecznych składowanych w Nowym Prażmowie.

Szanowni Państwo,

w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi dotyczącymi odpadów składowanych w Nowym Prażmowie zapewniam Państwa, że sprawa jest na bieżąco monitorowana. Jak wiadomo nielegalne odpady znalazły się na terenie naszej gminy poprzez działania przestępcze. W tym miejscu pragnę wyjaśnić, że nikt wcześniej nie wydał żadnego pozwolenia na składowanie tych odpadów na terenie Gminy Prażmów. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze i o nie dbamy. Kwestia zutylizowania odpadów jest sprawą trudną i skomplikowaną. Koszt utylizacji, wg różnych szacunków, wynosi od 8 do 18 mln złotych. Naszej gminy nie stać na pokrycie tak wysokich kosztów utylizacji. Przy pierwszej prowadzonej procedurze analizowaliśmy utylizacje tych odpadów na koszt gminy, rozpoznawana była procedura pozyskania dotacji z NFOS. Dowiedzieliśmy się, że w najlepszym przypadku możemy, teoretycznie, uzyskać 80 % dotacji, ale jest to mało prawdopodobne. Większym prawdopodobieństwem było uzyskanie 50 % dotacji lub mniej, a nawet wcale. Po konsultacji z Radą Gminy i mieszkańcami gminy okazało się, że zdecydowana większość uznała, że jest przeciwna, aby za działania przestępcze płacili nasi mieszkańcy tak ogromne pieniądze. Zatem jako Wójt zostałem zobowiązany do szukania innych możliwości pozbycia się odpadów z terenu naszej gminy. Po uzyskaniu od prokuratury dodatkowej opinii, że są to odpady niebezpieczne, znając już skład i stan odpadów oraz na podstawie ekspertyzy biegłych okazało się, że w tym konkretnym przypadku utylizacje powinien przeprowadzić RDOŚ. Skierowaliśmy wniosek w tej sprawie do RDOŚ, niestety odmówił nam pomocy. Rozpoczął się spór kompetencyjny, obecnie sprawa toczy się w SKO po odwołaniu się RDOŚ i właścicielki nieruchomości. Osobiście uważam, że takimi sprawami powinna zajmować się władza centralna, która ma wszelkie narzędzia zarówno finansowe jak i prawne. Przestępcy powinni być surowo ukarani i pociągnięci do odpowiedzialności karnej i finansowej, nie może tak być, ze przestępcy chodzą sobie na wolności, a mieszkańcy gmin niczemu niewinni ponoszą za nich koszty. Jeszcze raz chcę zapewnić, że zależy mi na Państwa bezpieczeństwie, a jednocześnie jako Wójt muszę zapewnić rozwój naszej gminy. W przypadku, gdy koszt utylizacji odpadów poniesie Gmina, to jednocześnie spowoduje zablokowanie inwestycji na kilka lat. Będę chciał poznać również Państwa zdanie na ten temat. W najbliższym czasie przeprowadzimy ankietę z pytaniem, czy państwo jako mieszkańcy wyrażają zgodę na przeznaczenie podatkowych pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z utylizacją odpadów.

Serdecznie pozdrawiam,

Jan Adam Dąbek

Wójt Gminy