Oświadczenie Wójta

Szanowni mieszkańcy,

W związku sytuacją związaną z zanieczyszczeniem wody w dwóch miejscach jej poboru w Gminie Prażmów pragnę Państwa poinformować, że na chwilę obecną sytuacja jest opanowana.

W dniu wczorajszym otrzymałem informację z Sanepidu o usunięciu bakterii i uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie wody do spożycia przez ludzi.

O skażeniu wody dowiedzieliśmy się w piątek (4 sierpnia 2023 r.) po godzinach pracy urzędów. Natychmiast uruchomiliśmy gminny sztab kryzysowy i po wspólnym przeanalizowaniu sytuacji wdrożyliśmy kroki, o których informowaliśmy Państwa na bieżąco.

Dzięki pracy zespołu Przedsiębiorstwa Komunalnego, Pana Artura Woźniakowskiego oraz strażaków z gminnych OSP udało się w szybki sposób zaopatrzyć mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia i przeprowadzić akcję informacyjną.

W SUW przez cały czas trwały prace polegające na pozbyciu się bakterii z wody. Instalacja była mocno chlorowana i przeprowadzane były kolejne badania wody. W poniedziałek postanowiliśmy przełączyć zasilanie w wodę na SUW Wola Wągrodzka.

Cała akcja została bardzo sprawnie przeprowadzona.

Jest to w dużej mierze zasługa naszych mieszkańców, za co chciałbym Państwu serdecznie podziękować.

Chciałbym również podziękować pracownikom Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie oraz Prezesowi Arturowi Woźniakowskiemu, który był cały czas dostępny i koordynował prace nad usunięciem awarii.

Dziękuję Radnym, którzy informowali i wspierali swoich mieszkańców.

Dziękuję v-ce wójtowi Sławkowi Szymaniakowi, moim pracownikom, koordynatorowi sztabu kryzysowego Panu Gabrielowi Mańce oraz sołtysom .

Dziękuję strażakom z naszych jednostek OSP i wszystkim osobom, które pomagały w akcji.

Takie sytuacje pokazują, że tworzymy silną wspólnotę z czego jestem dumny.

Na obecną chwilę wszystkie stacje pracują zgodnie z harmonogramem.

Wojt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek