Otrzymaliśmy środki na nowy wóz dla OSP

 

 

wóz strażacki nowy

 

 

Gmina Prażmów otrzymała dofinansowanie w wysokości 779.920,00 zł na zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągrodno. Dotacja pochodzi z Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 w ramach priorytetu II:
„Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”