Poprawa bezpieczeństwa w Łosiu

Drodzy mieszkańcy,

W najbliższym czasie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców miejscowości Łoś. Gmina uzyskała zgodę na wykonanie dwóch przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 722 w rejonie ul.Podleśnej, 6-ego Września i Spółdzielczej.

Otrzymaliśmy również zgodę od MZDW na wykonie dwóch peronów przystankowych i przejść dla pieszych w rejonie

ul. Lipowej w Łosiu.

Wójt Gminy Prażmów Jan Adam Dąbek

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ