Prace nad OAW odłożone

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad podała nowe informacje na temat budowy Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy (OAW). GDDKiA bierze pod uwagę poprowadzenie jej po śladzie drogi krajowej nr 50, przy czym informuje, że nad fragmentem przebiegającym przez gminę Prażmów nie są w tej chwili prowadzone żadne prace.

– W związku z bardzo dużym zainteresowaniem społecznym dot. szczegółów projektu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej otrzymaliśmy ponad 5 tysięcy wniosków i opinii, a także pism ze strony jednostek samorządu terytorialnego – tłumaczy GDDKiA. – Jedną z propozycji jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wariant ten umożliwiłby wykorzystanie istniejącego pasa drogowego DK50. Zmiana szeregu uwarunkowań w tym formalnych dla dróg publicznych daje szersze spektrum możliwości trasowania dróg. Dlatego zdecydowaliśmy przeanalizować również i ten wariant, nie zamykając się na racjonalne rozwiązania.

mapa OAW

Biura projektowe są aktualnie w toku pozyskiwania informacji środowiskowych dla dotychczasowych wariantów w ramach inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowywania prognoz ruchu. Następnie projektanci zweryfikują wstępne założenia przekroju poprzecznego obwodnicy i zadecydują, który będzie zastosowany. Zapowiadają, że tożsamy zakres prac będzie wykonany dla wariantu w śladzie DK50.

– Przewidujemy, że prace nad tym wariantem potrwają do końca 2024 roku, co umożliwi jego włączenie do analizy wielokryterialnej poszukiwanego możliwego przebiegu dla tej obwodnicy – informuje GDDKiA.

Jednak fragment OAW, który przebiega m.in. przez naszą gminę, czyli ten od drogi S7 na południe od Warszawy, z przejściem przez Wisłę w rejonie Góry Kalwarii i dalej do drogi S17, autostrady A2 i drogi S8 na wschód od Warszawy, a następnie do drogi S7 na północ od Warszawy, nie rozpoczęto jeszcze prac przygotowawczych.

Powodem jest brak zapewnionych środków finansowych, w związku z tym nie można nawet ogłosić przetargu na wyłonienie wykonawców STEŚ (studium techniczno-ekonomicznego-środowiskowego).

– Dopiero po ich zapewnieniu będziemy mogli rozpocząć kolejne działania, tj. ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawców STEŚ. Program inwestycyjny jest gotowy czeka na zielone światło. W tym przypadku obligatoryjnie w ramach prac projektowych analizą objęty zostanie wariant w śladzie istniejącej DK50 -informuje GDDKiA. – Do tego czasu nie są prowadzone żadne prace projektowe dla tej części OAW.