Pedagodzy na Erasmusie

W roku szkolnym 2022/23 nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie wzięli udział, w ramach programu Erasmus plus, w metodycznych i językowych kursach zagranicznych.

Uczestnicy projektu odwiedzili kilka krajów, między innymi Finlandię, gdzie wzięli udział w szkoleniach metodycznych „Fiński model edukacji” oraz „Klasowa współpraca: nauczyciele jako trenerzy, klasy jako zespoły”, a także zwiedzili miejscowe szkoły.
W Hiszpanii uczestniczyli z kolei w kursie „Narzędzia multimedialne w edukacji”, a jako że wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim, stały się one dodatkowo znakomitą okazją do jego podszlifowania. Osobne kursy językowe dla nauczyli odbyły się również na Malcie, we Włoszech i w Chorwacji.
Wyjazdy zagraniczne były jednak tylko częścią projektu. Odbył się także Erasmus Day, który stworzył warunki do poznawania kultur innych krajów, przeprowadzenia zajęć tematycznych w klasach, a także przeszkolenia rady pedagogicznej z zakresu nowych narzędzi multimedialnych w edukacji.
Prażmowscy nauczyciele, którzy mają nadzieję na kontynuowanie projektu, zdobyli również kompetencje z zakresu stosowania aplikacji w nauczaniu oraz poznali przydatne narzędzia do pracy z grupą jako zespołem.

Prezentacja Erasmus +