Startuje rekrutacja do przedszkola

Od 2 listopada startuje rekrutacja do nowego przedszkola w Jaroszowej Woli.

Link do rekrutacji elektronicznej, aktywny od 2 listopada br. → https://www.interankiety.pl/f/7JrMjd4p
Pod linkiem https://www.prazmow.edu.pl/?page_id=539 znajdują się najważniejsze informacje.
  • 2-10.11.2023 r. – przyjmowanie wniosków – wyłącznie w formie elektronicznej
  • 21.11.2023 r.  – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 22-30.11.2023 r. – potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do placówki
  • 1.12.2023 r.  – podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  • 4.12.2023 r. – uruchomienie w razie potrzeby rekrutacji uzupełniającej