Rusza kwalifikacja wojskowa

 

Kwalifikacja wojskowa rusza na terenie województwa mazowieckiego 1 lutego. Dla mieszkańców gminy Prażmów wyznaczono termin od 1 do 5 marca.

 

Kwalifikację wojskową przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w starostwie przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

 

 

Przeczytaj obwieszczenie wojewody

 

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie naszego powiatu odpowiada starosta.

 

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej z gminy Prażmów wzywane są przez wójta za pomocą wezwań, które należy doręczyć tym osobom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa. Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie, zobowiązana jest zawiadomić o tym wójta. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na to stawiennictwo. Wójt określi nowy termin stawiennictwa.

 

Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat.

 

Ponadto obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 1520).

 

Obowiązek stawiennictwa trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

 

Wykaz roczników i grup osób podlegających wezwaniu w 2024 r. określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U. poz. 2473).

 

Źródło zdjęcia: FB/Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji