Sesja Rady Gminy 29 września 2023 godz. 11.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję LVIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 29 września 2023r. (piątek) godz. 11.00.    

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych w Nowym Prażmowie.
  3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  5. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk 

Sesja Rady Gminy
Sesja Rady Gminy