Szkody rolnicze- susza

Wojt Gminy Prażmów informuje, że w związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Prażmów w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z  2023 r. poz. 1350) oraz Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2023 roku można składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę poprzez aplikację publiczną i komisję terenową do spraw szacowania szkód.  

Wnioski o oszacowanie szkód w  gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy składa się za pośrednictwem publicznej aplikacji https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „ Zgłoś szkodę rolniczą”.

Wnioski o oszacowanie szkód przez aplikację można składać do dnia 15 października 2023 r.

Producent rolny otrzymuje na wskazanego we wniosku maila kalkulacje lub protokół z oszacowania szkód. Wniosek składa się jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023

Producent rolny ma możliwość złożenia wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej osobiście, do Gminy Prażmów do dnia 11 sierpnia 2023 roku w godzinach pracy urzędu. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2023 roku. 

LINK DO WNIOSKU: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-rolnikom-poszkodowanym-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi

Komisja może oszacować szkody powstałe w wyniku suszy tylko na uprawach, które jeszcze NIE ZOSTAŁY zebrane z pól.

Podstawowym sposobem szacowania strat jest publiczna aplikacja elektroniczna. Pomimo szacowania szkód przez Komisję, każdy rolnik chcący zgłosić szkodę suszową, musi złożyć wniosek przez aplikację publiczną. 

UWAGA!
Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję strat
w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji publicznej.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia suszy rolniczej