Uchwalenie statutu sołectwa Nowy Prażmów

Zapraszamy do zapoznania się i przesyłanie uwag do uchwały w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Nowy Prażmów.

Zarządzenie Nr 131 konsultacje społeczne 2023-11-24

Formularz-konsultacji-statut-NowyPrażmów