Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 3 400,00 zł.