Zapisy na wycieczki dla Seniorów

Trwają zapisy na wycieczki organizowane przez Gminę Prażmów i Radę Seniorów.

6.07. okolice Tomaszowa Mazowieckiego

Skansen Rzeki Pilicy – zwiedzanie z przewodnikiem
To skansen na świeżym powietrzu poświęcony rzece Pilicy. Założeniem Skansenu Rzeki Pilicy jest tworzenie placówki żywej, w której przyrodę i historię rzeki oraz przestrzeń kulturową, jaką ona wytworzyła, można poznawać wszystkimi zmysłami. Wiele eksponatów otrzymało w Skansenie Rzeki Pilicy „drugie życie”. Najbardziej rozbudowana jest ekspozycja zatytułowana „Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy”. Najważniejszym jej elementem jest drewniany młyn wodny, przeniesiony wraz z całym wyposażeniem w latach 1998-2000 ze wsi Kuźnica Żerechowska, położonej nad rzeką Luciążą – największym lewym dopływem Pilicy. Wnętrze budynku zajmuje ekspozycja poświęcona
tradycjom młynarstwa wodnego w dorzeczu Pilicy, której głównym elementem są ruchome modele młynów. Obok skansenowego młyna w stylowej galerii zostało zgromadzonych ponad 30 kamieni młyńskich pochodzących z nieistniejących już młynów z dorzecza Pilicy. Jest to największa tego typu kolekcja w Polsce.


Niebieskie Źródła- spacer z pilotem
Rezerwat przyrody nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych, położony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki, w południowo wschodniej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Są to wywierzyska krasowe jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę.


Groty Nagórzyckie- zwiedzanie muzeum z przewodnikiem
Groty Nagórzyckie to sztuczne wyrobiska będące pozostałością kopalni piasku, zlokalizowane w południowej części Tomaszowa Mazowieckiego. Wydobywany tutaj piasek wykorzystywany był początkowo w celach gospodarskich, następnie na potrzeby hut szkła. Eksploatacja nagórzyckiego złoża rozpoczęła się w końcu XVIII w., a zaniechano jej na początku XX w. Na Groty składa się labirynt licznych wnęk, korytarzy i sal. Po zaprzestaniu wydobycia piasku miejsce to niemal od razu stało się lokalna atrakcją. W 2012 r. powstała profesjonalna podziemna trasa turystyczna o dł. 160 m, z której widoczne jest ok. 70% powierzchni wyrobisk. Prezentowane ekspozycje nawiązują w swojej treści
do historii tego miejsca, legend z nim związanych i wykorzystania piasku w procesie produkcji szkła.


Konewka
Kompleks schronów w Konewce to jeden z dwóch kompleksów schronów kolejowych wchodzących w
skład Stanowiska dowodzenia „Obszar Środek”.W czasie zwiedzania można zobaczyć: schron kolejowy o długości około 385 m w którym znajduje się ekspozycja militariów, pojazdy wojskowe, modele schronów i niemieckich pociągów wojskowych, schrony techniczne.

27.07. Kozłówka i Wola Okrzejska
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Późno barokowa rezydencja magnacka, dawna siedziba arystokratycznych rodów Bielińskich i Zamoyskich, obecnie jeden z najlepiej zachowanych zespołów pałacowych w Europie.
W programie zwiedzanie Pałacu pod opieką pracownika muzeum oraz Parowozowni, Galerii Sztuki w Pawilonie Północnym, Kaplicy, Galerii Sztuki w Stajni i Lapidarium indywidualnie.


Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej utworzone zostało w 1966 r. w oficynie dworskiej, w której 5 maja 1846 r. przyszedł na świat przyszły Noblista. Ukazuje tradycje rodzinne i związki Henryka Sienkiewicza z Lubelszczyzną, twórczość pisarza, liczne dzieła malarskie, rysunki, grafiki i rzeźby ludowe.


Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem
Spacer po Okrzei z przewodnikiem śladami Sienkiewicza: kościół w którym został ochrzczony Sienkiewicz, cmentarz, kopiec.

12.08. Kłodawa i Uniejów – Sól i Termy
Kopalnia Soli w Kłodawie
To najgłębsza trasa turystyczna która jest na głębokości 600metrów pod ziemią. Jest to kopalnia cały czas czynna, w której wydobywana jest charakterystyczna różowa sól w przed 250 mln lat. Ponad 2,5 godzinny program zwiedzania obejmuje prelekcję dotyczącą historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowania soli, zjazd klatką na poziom 600 metrów pod powierzchnią ziemi oraz przejście wyrobiskami korytarzowymi do podziemnej kaplicy św. Kingi.
Zasady wejścia do Kopalni:

 • Trasa dostępna dla turystów, którzy ukończyli min. 7 rok życia, niedostępna dla turystów
  niepełnosprawnych.
 • Trasa oświetlona elektrycznie.
 • Zwiedzających obowiązuje pełne, sportowe obuwie na płaskim obcasie oraz wygodna, adekwatna do
  pory roku, odzież. W podziemnej części kopalni utrzymuje się, w miarę stała, temperatura powyżej 20
  stopni Celsjusza.
 • Turyści otrzymują hełmy ochronne. Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem.
  Przeciwskazania do zjazdu do kopalni
 • Niewydolność krążeniowa i oddechowa,
 • Choroby z nadciśnieniem tętniczym,
 • Klaustrofobia, epilepsja nieustabilizowana
 • Niepełnosprawność ruchowa ograniczająca samodzielne poruszanie się,
 • Niewyrównana cukrzyca,
 • Przebyty udar mózgu,
 • Nieskorygowane poważne wady wzroku i słuchu,
 • Inne choroby potęgowane przez nagłą zmianę ciśnienia atmosferycznego związanego ze zjazdem do
  podziemi.


  Termy Uniejów
  3 godziny spędzone w kompleksie basenów z wodami termalnymi w basenach wewnętrznych i zewnętrznych.

24.08. Szydłowiec i Chlewiska
Muzeum Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego w Chlewiskach
Chlewiska to mała wieś w której w latach 1890-1892 za sprawą Francuskiego Towarzystwa metalurgicznego powstała huta żelaza. Muzeum jest jednym z oddziałów Narodowego Muzeum Techniki. W czasie zwiedzania można zobaczyć rozległe tereny i zabytkowe budynki huty żelaza, wystawę samochodów i motocykli XXw., kolekcję maszyn do obróbki metalu, drewna i maszyny do szycia.
Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu
Muzeum mieści się w gotycko-renesansowym zamku w Szydłowcu który posadowiony jest na wyspie otoczonej fosą, w zespole parkowym. Muzeum szydłowieckie jest jedyne w swoim rodzaju, jest osobliwością pośród wielu innych placówek muzealnych w kraju, siłą jego oryginalności są przede wszystkim zbiory i historyczne pierwszeństwo.
Powołane w 1968 roku przez Muzeum Narodowe w Kielcach otwiera dla zwiedzających ciekawą ekspozycję przygotowaną przez znanych polskich etnomuzykologów: Jadwigę Sobieską i Jana Stęszewskiego, liczącą trzy i pół setki instrumentów. To pierwsze w świecie samodzielne muzeum poświęcone ludowym instrumentom muzycznym.
Spacer po Szydłowcu z przewodnikiem
W czasie spaceru zobaczymy m.in. zabytkowy kościół, ratusz, wieże widokową i kirkut.