Wyłączenie latarni i inne oszczędności prądu w gminie

Drodzy mieszkańcy 

W grudniu weszła w życie ustawa, która obliguje Wójta do wygospodarowania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej o 10% w 2023 roku.

W związku z tym podjęliśmy decyzję o wyłączeniu latarni w godzinach nocnych od 23:00 do 5:00.

Prosimy mieszkańców o ewentualne uwagi czy godziny wyłączenia są odpowiednie dla Państwa. 

Ponadto informujemy, że w związku z tym, iż takie same działania podjęły inne jednostki samorządowe w sprzedaży zabrakło zegarów regulujących czas. 

Rozważaliśmy również inne alternatywy oszczędności np. Wyłączenie co drugiej latarni, niestety koszt przerobienia instalacji w taki sposób jest ekonomicznie nieopłacalny. 

Niezależnie od wprowadzonej ustawy rządowej nasza gmina od dawna wprowadza rozwiązania polegające na oszczędności energii elektrycznej.

Do tej pory wymieniliśmy wszystkie żarówki sodowe (250) w latarniach oraz 70% żarówek (150)  na lampy ledowe. Każda nowa latarnia montowana na terenie gminy jest latarnią lodową.

Założyliśmy  instalacje fotowoltaiczne na szkołach podstawowych w Prażmowie i Uwielinach oraz w jednostkach OSP w gminie. Oszczędzamy prąd w każdym pomieszczeniu użytku publicznego. 

Brak wykazania oszczędności spowoduje naliczenie kar finansowych dla gminy.

Poniżej prezentujemy link do w/w ustawy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej art 37 dotyczy jednostek samorządowych.

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/2630_u.htm
wyłączenie latarni w gminie w godzinach nocnych