Wysokość opłat za wywóz odpadów w roku 2023

Od 1 marca 2023 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Prażmów.

Stawka opłaty wynosić będzie:

38 zł za 1 osobę – dla osób niekompostujących bioodpadów we własnym zakresie

34 zł za 1 osobę – dla osób kompostujących bioodpady we własnym zakresie

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Prażmów:

Odpady zmieszane – 2 razy w miesiącu, a w okresie letnim od czerwca do sierpnia – 3 razy w miesiącu

Tworzywa sztuczne i metale – 1 raz w miesiącu

Papier i tektura  – 1 raz w miesiącu

Szkło – 1 raz w miesiącu

Bioodpady – 2 razy w miesiącu (w okresie od kwietnia do listopada)

Aktualny harmonogram odpadów dostępny jest również w aplikacji Kiedy Śmieci.