Ankieta dotycząca kompostowania

 

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach w 2023 roku.

 

kompostownik

 

 

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w przydomowym kompostowniku) na terenie Gminy Prażmów w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, dane zawarte w ankiecie są niezbędne do prawidłowego wyliczenia poziomu recyklingu odpadów komunalnych, jaki jest zobowiązana osiągnąć gmina.

 

Ankietę wypełniają i składają właściciele lub użytkownicy nieruchomości, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach, korzystający ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w terminie do 15 marca 2024 r. do Urzędu Gminy Prażmów ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów lub wysłać na adres: kancelaria@prazmow.pl.

 

ANKIETA DO POBRANIA