Głosowanie na projekty Budżetu obywatelskiego Mazowsza

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami mieszkańców Mazowsza i udziału w głosowaniach na wybrane projekty.

https://bom.mazovia.pl/