Głosowanie na projekty Budżetu obywatelskiego Mazowsza

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami mieszkańców Mazowsza i udziału w głosowaniach na wybrane projekty.

https://bom.mazovia.pl/

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ