I sesja Rady Gminy Prażmów

Podczas I sesji Rady Gminy Prażmów, która odbyła się 6 maja 2024 roku ślubowanie złożyli nowo wybrani radni oraz nowo wybrany wójt Michał Kmiecik.

Przewodniczącym Rady Gminy Prażmów została Mirosława Borowska, a wiceprzewodniczącymi Paulina Janczewska oraz Grażyna Żarlicka.

Radnymi w tej kadencji zostali: Adam Kozak, Jacek Dąbrowski, Krzysztof Wiśniewski, Sylwester Zwęgliński, Teresa Gielecińska, Tadeusz Pawlak, Ewa Mańturzyk, Łukasz Żywek, Łukasz Kawęczyński, Sylwia Skolimowska-Karaluch, Dariusz Jasiński, Jacek Sobczyk, Mirosława Borowska, Paulina Janczewska oraz Grażyna Żarlicka.