Informacja pokontrolna WIOŚ

Wójt Gminy Jan Adam Dąbek Przedstawia oficjalny komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie na temat odpadów w Nowym Prażmowie po wizji w dn. 3.08.2023r.

Cytat’’ informuję, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. WIOŚ w Warszawie przeprowadził czynności na podstawie art. lOb ustawy o IOŚ. W oględzinach nieruchomości przy ul. Akacjowej 18 w m. Nowy Prażmów uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Prażmów, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, w obecności właścicielki nieruchomości. Dokonano następujących ustaleń: odpady znajdują się w zamkniętym obiekcie oraz na zewnątrz, stwierdzono uciążliwość zapachową, nie stwierdzono obecności LZO w powietrzu przy zamkniętym obiekcie, stwierdzono obecność LZO w powietrzu przy otwartych drzwiach do budynku, w którym znajdują się odpady (w badaniach przeprowadzonych przez CLB GIOŚ, na zlecenie WIOŚ w Warszawie). W środku budynku zauważono rozszczelnienie jednego mausera, zawierającego substancje pochodzenia chemicznego. Nie zauważono oznak wycieku substancji poza teren budynku.”