Spotkanie online

4 sierpnia 2023 godz 11:00-13:00 online

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie Wójta Gminy Prażmów z przedstawicielami zespołu firmy BBF zaangażowanego w realizację spotkań informacyjnych, dotyczących opracowywanej koncepcji rozbudowy LK  nr 8/445 od ST Zalesie Górne do ST Czachówek Południowy.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah6K-vISaerZwnMsJ4tudZSoMDWjOwmJJIOVw8xMiJBc1%40thread.tacv2/1690532940825?context=%7b%22Tid%22%3a%22e6bfcaee-631a-4247-92d1-c9eea5b6640b%22%2c%22Oid%22%3a%22cc6dbcef-a626-4b07-997a-377339070435%22%7d

Po spotkaniu sporządzona zostanie notatka dla mieszkańców.