IV sesja Rady Gminy Prażmów – nadzwyczajna

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na dzień 24 czerwca 2024r. (poniedziałek) godz. 16.30.

Porządek obrad wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie: :    https://portal.posiedzenia.pl/prazmow