Ponowne wybory w Dobrzenicy-Błoniu

Rada Gminy Prażmów w dniu 18 czerwca 2024 r. podjęła uchwałę Nr III.17.2024 w sprawie unieważnienia wyborów sołeckich przeprowadzonych w dniu 24 maja br. w sołectwie Dobrzenica-Błonie i ustalenia terminu przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w dniu 28 czerwca 2024 r.