Zlikwidowaliśmy jeden dzień pracy wewnętrznej

Wójt podpisał zarządzenie, na mocy którego czwartek nie będzie już dniem pracy wewnętrznej.

Pracownicy urzędu przyjmują interesantów we wszystkie dni robocze w godzinach pracy urzędu. Jednak w kilku referatach wtorek pozostanie dniem pracy wewnętrznej:

– Referat Podatków i Opłat Lokalnych,

– Stanowisko ds. gospodarowania odpadami, opłat i egzekucji

– Referat Planowania Przestrzennego

– Urząd Stanu Cywilnego

– Stanowisko ds. obywatelskich.