Zaproszenie na konferencję dotyczącą strategii rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza

Serdecznie zapraszamy na konferencję otwierającą realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania, która odbędzie się we wtorek 28 maja 2024 roku, w sali numer 106, Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, początek o godzinie 15:00.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD Perły Mazowsza, w tym także: przedsiębiorców, sołtysów, przedstawicieli KGW, fundacji, stowarzyszeń.

W czasie konferencji omówione zostaną:

•             Obowiązujące zasady otrzymania wsparcia;

•             Obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz unijnego;

•             Zakresy tematyczne naborów;

•             Kryteria wyboru i oceny operacji;

•             Projekty grantowe;

•             Projekty partnerskie;

•             Planowane działania LGD Perły Mazowsza.

Serdecznie zapraszamy!!!