Komunikat Wójta-08.08.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 sierpnia br., odnośnie niezdatności wody do użycia z wodociągi zasilanego ze stacji uzdatniania wody w Uwielinach i Krupiej Wólce, informujemy, że Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o. przystąpiło do natychmiastowej dezynfekcji ww. stacji uzdatniana wody oraz sieci wodociągowej. W dniu 6 sierpnia dokonaliśmy pomiarów fotometrem stężenia zawartości chloru na końcówkach sieci wodociągowej. Wykonane badania potwierdziły, że sieć wodociągowa została właściwie zdezynfekowana.

W trosce o Państwa zdrowie, zalecamy, aby przepłukać instalacje wewnętrzne w Państwa nieruchomościach, poprzez spuszczenie wody z każdego punktu czerpalnego (kranu) przez 10 – 15 minut. Powyższe działanie pozwoli na dezynfekcję Państwa domowych instalacji wodociągowych.

Jednocześnie informujemy, że do czasu kolejnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, obowiązują wytyczne w zakresie używania wody, zgodnie z komunikatem Wójta z dnia 7 sierpnia br.

Treść komunikatu:

Komunikat dotyczący dostawy wody z dnia 07.08.2023

Szanowni Państwo

Dziś w nocy została zakończona dezynfekcja sieci wodociągowej. Wyniki badania próbek wody będą najprawdopodobniej po południu dotyczące bakterii Coli a jutro dotyczące bakterii Enterokoki (ponieważ to badanie wymaga dwa razy dłuższego czasu niż badania bakterii coli)

Chcąc zmniejszyć Państwa uciążliwości z tego powodu, mając pewność ze sieć wodociągowa została zdezynfekowana, zostanie dopuszczone korzystanie z wody z sieci wodociągowej na terenie miejscowości Ustanów, Krupia Wólka, Uwieliny, Kędzierówka, Bronisławów, Jaroszowa Wola, Jeziórko, Krępa, Piskórka od godziny 10:00.

Z wody z sieci wodociągowej można korzystać bezpośrednio do celów bytowych (mycia) natomiast do celów spożywczych tylko po przegotowaniu.

Takie działanie mają akceptację sanepidu. Jestem cały czas w bezpośrednim kontakcie z sanepidem.

Nadal proszę o stosowanie się do oficjalnych komunikatów Przedsiębiorstwa i Gminy.

Jeszcze raz dziękuje mieszkańcom za wzajemne wspieranie się i za wyrozumiałość.

Jan Adam Dąbek

Wójt Gminy Prażmów