Petycja w sprawie odpadów niebezpiecznych złożona

W dniu wczorajszym, Jan Adam Dąbek, korzystając z wizyty Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w Tarczynie, wręczył na jego ręce petycję w sprawie pomocy rządu w utylizacji odpadów niebezpiecznych w Nowym Prażmowie.

Liczymy, że podobnie jak w działaniach prorodzinnych, nasze władze pochylą się nad tym ważnym, ogólnopolskim tematem i w szybki sposób rozprawi się z mafią śmieciową i pomogą w utylizacji odpadów.

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Informacje o cookies
ZGADZAM SIĘ