Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy do zapoznania się z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Projekt ngo

Konsultacje programu trwają od 20 do 30 listopada 2023.

Uwagi do programu proszę przesyłać na maila kancelaria@prazmow.pl, numer faksu 22 727 01 77 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Prażmowie.