Jaki budżet na 2024 rok?

 

W przyszłym roku planujemy wydać 118 mln zł, w tym m.in. ponad 36 mln zł na oświatę, 11 mln zł na drogi, prawie 3 mln zł na transport zbiorowy i prawie 6 mln zł na ochronę zabytków. Radni otrzymali projekt budżetu.

 

Wójt Jan Dąbek przekazał w zeszłym tygodniu Radzie Miejskiej projekt budżetu. Co w nim znajdziemy?

Wydatki na oświatę to ponad 36 mln zł, z czego na szkoły podstawowe przeznaczymy 20 mln zł, na oddziały przedszkolne w szkołach ponad 2 mln zł, a na przedszkola ponad 6,5 mln zł. Planujemy też kupić nowy autobus szkolny za 600 000 zł.

Na ochotnicze straże pożarne planujemy przeznaczyć ponad 2,6 mln zł, z czego 1,7 mln zł na zakupy inwestycyjne jednostek, m.in. 1,5 mln zł na nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Wągrodno.

Na inwestycje w drogi gminne zamierzamy przeznaczyć 11 mln zł, z czego 10 mln zł na ich budowę i rozbudowę. Pozostały milion złotych mają kosztować perony i wiaty przystankowe, wykonanie parkingu przy stacji kolejowej Ustanówek oraz parkingu P+R przy stacji kolejowej Czachówek Południowy.

 

pociąg na stacji Ustanówek

 

Zamierzamy także udzielić dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 300 000 zł na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej 683 na całej długości gminy, a także wzdłuż drogi wojewódzkiej 722 od granicy z gminą Piaseczno do granicy gminy Grójec.

 

ciąg pieszo-rowerowy

 

Prawie 3 mln zł będzie nas kosztować lokalny transport zbiorowy.

W projekcie budżetu znalazły się także m.in. takie inwestycje jak budowa sieci wodociągowej, kanalizacji, budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie, budowa zadaszenia boiska przy szkole podstawowej w Prażmowie czy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów.

W przyszłym roku planujemy również przeznaczyć 5 mln zł na rewitalizację Dworku Ryxa – całość inwestycji ma kosztować ponad 11 mln zł. Została ona zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ma być zakończona w 2026 roku.

 

Dwór Ryxów

 

W ramach ochrony dziedzictwa narodowego wykorzystamy także dotację w wysokości 500 000 zł na renowację i remont w zabytkowym kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie oraz planujemy przeznaczyć 300 000 zł na projekt rewitalizacji Dworku w Woli Prażmowskiej.

 

Projekt budżetu 2024