Konsultacje społeczne

Trwają konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej

2021-2027+

Jesteśmy za półmetkiem konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+. Dokument opracowaliśmy wspólnie z

gminami i powiatami współtworzącymi metropolię warszawską. Opisaliśmy w nim m.in. cele

wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w których

wskazaliśmy przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych możliwe do

współfinansowania ze środków UE. Przyjęcie Strategii daje szansę gminom i powiatom metropolii na

pozyskanie środków unijnych m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i jedź, zakup

taboru autobusowego oraz na projekty edukacyjne. W programie Fundusze Europejskie dla

Mazowsza 2021-2027 na wdrażanie instrumentu

ZIT przewidziana została kwota z UE w wysokości

135 000 000 EUR .

Zachęcamy wszystkich mieszkańców metropolii

warszawskiej do zapoznania się ze Strategią

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla

metropolii warszawskiej 2021-2027+ oraz

przekazania swoich spostrzeżeń i opinii do dnia 1

sierpnia 2023 r.

Link do konsultacji: http://konsultacje.um.warszawa.pl/ZIT

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w formie dyżurów z ekspertami współtworzącymi Strategię

ZIT:

 19 lipca 2023 r. , w godzinach 14:00-18:00, w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091

Warszawa, VIII piętro, sala 853.

 25 lipca 2023 r. , w godzinach 18:00-20:00, w Duchnowskim Domu Kultury, ul. Wspólna 157,

05-462 Duchnów (dodatkowy termin) .

Więcej informacji na

http://konsultacje.um.warszawa.pl/ZT

www.omw.um.warszawa.pl

www.sm.waw.pl