Dofinansowanie do unieszkodliwiania wyrobów związanych z azbestem

Gmina Prażmów informuje, iż otrzymała dotację w wysokości 20 295,36 zł na

„Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Prażmów”.

Dofinansowanie zostało udzielone ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej przy wparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Odbiór azbestu będzie odbywał się sukcesywnie w sierpniu i wrześniu 2023

roku, zgodnie z kolejnością złożonych w 2022r. wniosków na odbiór i

utylizację azbestu. Prosimy o odpowiednie przygotowanie odpadów do

transportu, to znaczy zdemontowane płyty azbestowe powinny być złożone na

paletach i ofoliowane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pod numerem telefonu (22) 727 01 77 wew.

146, 124 lub 157 lub adresem e-mail kancelaria@prazmow.pl