Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniach 28 czerwca-1 sierpnia 2023 r. zostaną zorganizowane konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”(dalej: Strategia ZIT)

Opracowany oraz zaakceptowany w dniu 26 czerwca 2023 r. przez

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” projekt dokumentu będzie udostępniony na platformie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Za jej pośrednictwem mieszkańcy metropolii warszawskiej będą mogli przekazać swoje spostrzeżenia oraz opinie na temat dokumentu.

Ponadto w ramach konsultacji zostały zaplanowane dwa spotkania konsultacyjne w formie dyżurów z

ekspertami współtworzącymi Strategię ZIT:

4 lipca 2023 r. , w godzinach 10:00-12:00,

w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, 00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853

w dniu 19 lipca 2023 r., w godzinach 14:00-18:00,

w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 ,00-091 Warszawa, VIII piętro, sala 853