Program operacyjny Pomocy Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie prowadzi kwalifikację do otrzymania w 2023 r. żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2021 Plus. Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej z PO PŻ Podprogram 2021 Plus proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych GOPS w Prażmowie, ul. Czołchańskiego 1A, w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymywania pomocy żywnościowej.