Kwalifikacja wojskowa 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów,

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2023 roku odbędzie się od dnia

17 kwietnia do dnia 26 czerwca 2023r. Kwalifikacja wojskowa ma na

celu weryfikację stawiających do niej osób pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia

psychofizycznego dla potrzeb służby wojskowej.

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu piaseczyńskiego:

Gmina Piaseczno

– od 17.04 do 19.05.2023 r. (łącznie 19 dni)

Gmina Góra Kalwaria

– od 22.05 do 26.05.2023 r. (łącznie 5 dni)

Gmina Konstancin-Jeziorna

– od 29.05 do 05.06.2023 r. (łącznie 6 dni)

Gmina Lesznowola

– od 06.06 do 16.06.2023 r. (łącznie 7 dni)

Gmina Tarczyn

– od 19.06 do 20.06.2023 r. (łącznie 2 dni)

Gmina Prażmów

– od 21.06 do 22.06.2023 r. (łącznie 2 dni)

Kobiety

– 23.06.2023 r. (1 dzień)

Rezerwa

– 26.06.2023 r. (1 dzień)

Szczegółowe informacje w załączniku