Miej głos w sprawie OAW!

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że 28.03.2023 r. mija termin składania opinii w sprawie budowy OAW.

W informacji podanej przez GDDKiA jest pokazana proponowana trasa kończąca się na miejscowościach Kopana i Podole. Jak widać nie ma jeszcze podanej propozycji przebiegu trasy przez Gminę Prażmów, nie mniej jednak, sugeruję, aby wypełnić formularz opinii z informacją, że nie zgadzamy się na poprowadzenie jakichkolwiek wariantów przez Gminę Prażmów. Podtrzymujemy, że rozwiązaniem najbardziej społeczno-ekonomicznym oraz środowiskowym jest wariant poprowadzenia trasy po istniejącej drodze krajowej DK50.

Jeśli się Państwo zgadzacie z zaproponowanym stanowiskiem, proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres:

oaw-dk92-s7@trakt.eu lub tradycyjną pocztą na adres:

TRAKT Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice.

Formularz opinii dostępny pod linkiem: https://www.trakt.eu/oaw-dk92-s7/spotkania-informacyjne/