Obwieszczenie dotyczące LK88

Obwieszczenie dotyczące projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej nr 88 na odc. węzeł CPK – Grójec – Warka”